wtorek, 15 lutego 2011

Choroba Alzheimera – do kogo się zwrócić i jak leczyć

Przede wszystkim chorobę Alzheimera należy rozpoznać. Przy zauważeniu nasilających się objawów dotyczących pamięci, zagubienia, zaobserwowania zmiany w zachowaniu najlepiej zwrócić się do lekarza neurologa z prośbą o sprawdzenie, co może być tego przyczyną. Poza badaniami badającymi mózg, takimi jak rezonans magnetyczny czy tomografia mózgu wykonuje się całą serię testów intelektualnych. Te pierwsze mogą wykazać jak bardzo ośrodek mózgowy został dotknięty chorobą, jak wiele komórek jest uszkodzonych, nieczynnych, ogólnie bada czynność półkul mózgowych i związaną z tym sprawność. Testy intelektualne to przede wszystkim ćwiczenia na pamięć i kojarzenie. Przykładowo ćwiczeniem może być narysowanie zegara, odczytywanie godzin, kojarzenie kolorów, wybieranie niepasujących słów. Takie testy można wykonywać z chorym samodzielnie każdego dnia, zmuszając go do myślenia. Można również rozwiązywać z nim krzyżówki lub wszystko to co pobudzi jego komórki myślowe do działania. To może spowolnić rozwój choroby. Leczenie dobierane jest indywidualnie przez lekarza. Zazwyczaj stosuje się tu leki poprawiające pamięć, zapewniające dobre ukrwienie ośrodka mózgowego. Dodatkowo może zostać wprowadzona dieta obniżająca poziom cholesterolu we krwi, a więc zmniejszająca ryzyko dalszego niedokrwienia mózgu. Należy też odstawić wszelkiego rodzaju używki. Ale dokładne leczenie zależy od pacjenta i zaawansowania jego choroby. Tak jak nie ma jednego skutecznego leku na Alzheimera, tak i nie ma jednego sposobu leczenia.