sobota, 12 lutego 2011

Przyczyny choroby Alzheimera

Jednoznaczna przyczyna występowania choroby Alzheimera nie została dokładnie określona. Wiadomo jednak, iż niebagatelny wpływ mają tu:
-        wiek – najbardziej narażone są osoby w wieku powyżej 65 lat.,
-        niektóre schorzenia, związane m.in. z układem krążenia,
-        nałogi, jak m.in. palenie papierosów,
-        urazy głowy,
-        styl życia,
-        rozwój intelektualny,
-        uwarunkowania genetyczne.

Po rozpoznaniu choroby Alzheimera najlepiej określić, co mogło być przyczyną rozwinięcia się jej i o ile to możliwe wyeliminować ją. Niektórych rzecz oczywista zmienić się nie da, ale na pewno można przestawić się na nieco odmienny, zdrowszy tryb życia oraz zadbać o rozwój umysłowy. W dalszej części napiszę trochę szerzej o dwóch podstawowych przyczynach choroby Alzheimera, t.j. problemach zdrowotnych oraz rozwoju intelektualnym.